Hayvanların zekatı hakkında bilgi

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Zekat Bölümünden Hayvanların zekatı hakkında bilgi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Reklam

  Hayvanların zekatı hakkında bilgi

  Reklam  Hayvanların zekatı hakkında bilgi

  Forum Alev
  Hayvanların zekatı hakkında bilgi

  İmam A'zanı Ebû Hanîfe ile İmam Muhammed'e göre, gerek ko-yun ve keçiden, gerek sığırdan henüz bir yaşını doldurmamış olan-lar zekâta tabi değildir, isterse bunların sayısı nisab barajına ulaş-mış veya aşmış olsun. Ancak aralarında bir tane bile olsa bir yaşını doldurmuşu varsa diğerleri buna tabi olarak hepsinin zekâtı gerekir.
  İmam Ebu Yusuf'a göre, henüz bir yaşını tamamlamamış hay-vanlardan da -nisaba erişmişse- zekât vermek gerekir. Örneğin kırk oğlak için bir oğlak, kırk kuzu için bir kuzu zekât verilir.
  İmam Şafiî'nin de görüş ve içtihadı bu anlamdadır. (Celal Yıldırım, Kanaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/134.)
  Hayvanların Zekatı
  Senenin yarıdan çoğunu kırlarda otlayarak geçiren sâime hayvanlar; eti, sütü ve yünü için beslendikleri takdirde özel nisaplarla zekâta tabi olurlar. Bu hayvanlar; koyun, keçi, sığır ve develerdir. Koyun ve keçiler aynı sınıf olarak mütalaa edilirler.
  a- Koyunlar ve keçilerin zekatları:
  Koyun ve keçilerin nisâbı kırktır. Daha aşağısına zekât gerekmez. Bunlar biribirlerine ilâve edilirler. Erkek ve dişileri arasında fark yoktur.
  Sayıları kırktan fazla olan koyun ve keçilerin zekâtları şöyledir:
  Bundan sonraki her yüzde bir koyun veya keçi verilir. Bu rakamların arası zekâttan muaftır. Yani 40 koyun için bir koyun verileceği gibi,120 koyun için de bir tek koyun zekât verilir.
  b- Sığır ve mandaların zekâtı:
  Sığır ve mandalarda zekât otuzdan başla. Bundan sonrası için zekât şu şekilde verilir:
  Altmış sığırdan itibaren hesap; ilk nisâb olan otuz üzerine otuz veya kırk ilâvesiyle yapılır. Otuzdan sonraki her kırk için üç yaşına giren bir dana, her otuz için de iki yaşına giren bir buzağı verilir. Meselâ; altmış sığır için iki tane iki yaşına girmiş buzağı, yetmiş sığır için de bir tane iki yaşına girmiş buzağı ve bir tane de üç yaşına girmiş dana verilir. Seksen sığırın zekâtı da; iki tane üç yaşında danadır.
  Zekât olarak verilecek hayvanın erkek veya dişi olması arasında fark yoktur.
  c- Develerin Zekâtı:
  Develerin nisâbı beştir. Deve sayısı beşten yirmi beşe varıncaya kadar her beş için bir koyun zekât verilir. Yirmi beşten sonra zekât; devenin kendi cinsinden verilir. Ancak, sayı arttıkça verilecek devenin yaşı ve sayısı değişir.
  Develerin erkekleri ve dişileri zekâta konu olma yönünden aynıdırlar. Ancak, zekâtın dişi develerden verilmesi icab eder.
  Yukarıya aldığımız nisâplar; sâime olan hayvanlara aittir. Senenin yarıdan çoğunu kırlarda otlamayıp, ahırlarda veya paralı otlaklarda beslenen hayvanlara; alûfe denilir. Alûfeler ticaret için tutulmadıkları takdirde kendilerine zekât gerekmez. Ticaret için beslenen besi hayvanları, ticaret malı olarak zekâta tabi olurlar.
  Atlar, eşekler ve katırlar sâime de olsalar bile, ticaret için bulundurulmadıkları takdirde sayıları ne olursa olsun zekâta tabi değildirler.
  Çalıştırılan ve yük taşımak için bulundurulan sığır ve develer de zekâta tabi değildirler. Ticaret için tutulup, altı aydan daha fazla kırlarda otlayarak beslenen hayvanlar da ticaret malı olarak zekâta tabi olurlar. Dolayısıyla bunların sayılarına değil kıymetlerine itibar edilir.
  Saime hayvanlar arasında bulunan kör, zayıf ve yaşını doldurmamış hayvanlar da nisaba dahildirler. Ancak bunların kendileri zekât olarak verilemezler. Küçük hayvanlar, aralarında kendi cinslerinden bir tane de olsa büyük hayvan bulunmazsa sayıları ne olursa olsun zekâta tabi değildirler. (İslam Ans.) 2. 2
  AYKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: Hayvanların zekatı hakkında bilgi

  Reklam  Hayvanların zekatı hakkında bilgi ;ilk kez duyabilirsiniz benim gibi hayvanların zekatını pek şehir ortamında ilgimizi çekmeyebilir ama köy yerlerinde var koyunu olan yukarıdaki oranlar çokta fazla değil+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi